Агат од грозје

агат од грозје

Информации од скапоцен камен

Скапоцен камен Опис

0 Акции

Агат од грозје

Агатот од грозје е трговско име, тоа е всушност botryoidal chalcedony. Ботриоидален значи дека кристали во облик на округла ситна сфера кои природно се формирале заедно.

Ботриоиден

Ботриоидна текстура или минерална навика е оној во кој минералот има глобуларна надворешна форма што личи на грозје. Ова е вообичаена форма за многу минерали, особено хематит, класично признат облик. Исто така, тоа е вообичаена форма на гетит, смитсонит, флуорит и малахит. Ова вклучува хризокола.

Секоја сфера или грозје во botryoidal минерал е помала од онаа на рениформни минерали, и многу помала од онаа на мимиларичен минерал. Ботриоидните минерали се формираат кога се присутни многу блиски јадра, делови од песок, прашина или други честички. Акутните или влакнести кристали радијално растат околу јадрата со иста стапка, се појавуваат како сфери. Конечно, овие сфери се спојуваат или се преклопуваат со оние што се во близина. Овие блиски сфери потоа се споени заедно за да го формираат ботриоидниот кластер.

Агат од грозје - Ботриоиден пурпурен калцедонски кварц

Халкедонија е криптокристална форма на силика, составена од многу фини меѓурони на кварц и моганит. Овие двајцата се силика минерали, но тие се разликуваат по тоа што кварц има тригонална кристална структура, додека моганитот е моноклиник. Стандардна хемиска структура на Халкедонија е SiO₂.
Халцедонот има восочен сјај, и може да биде полупроѕирен или проѕирен. Може да претпостави широк спектар на бои, но оние кои најчесто се гледаат се бели до сива, сиво-сина или сенка кафеава, која се движи од бледо до речиси црно. Бојата на халцедонијата што се продава комерцијално често се зголемува со боење или греење.

Значење на грозје

Следниот дел е псевдо-научен и се базира на културни верувања.

Агатот од грозје промовира внатрешна стабилност, смиреност и зрелост. Неговите топли, заштитни својства поттикнуваат безбедност и самодоверба. Овозможува длабоко и интензивно ниво на медитација во краток временски период. Агатот од грозје е кристал на соништата, интуицијата и луксузот.

Агат од грозје од Индонезија

купете природен агат од грозје во нашата продавница

0 Акции
грешка: Содржина е заштитена !!